Wyłączenie z masy upadłości - czego syndyk nie może zająć?

Czego syndyk nie może zająć w trakcie postępowania upadłościowego?

Jak już wiecie, ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma miejsce z chwilą, gdy sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Wspominaliśmy również, że od tej chwili majątek upadłego przekształca się w masę upadłości. Należy wskazać, że w skład masy upadłości wchodzi majątek, jaki dłużnik posiadał w dniu ogłoszenia upadłości, ale również ten, który został przez niego nabyty w trakcie postępowania upadłościowego. Upadły ma ograniczony zarząd nad masą upadłości, co oznacza, że niektóre z czynności prawnych podejmowanych przez niego w stosunku do składników masy upadłości będą bezskuteczne lub nieważne.

Często wspominane w kontekście upadłości konsumenckiej zasady słuszności i humanitaryzmu, ale również powszechnie rozumiana sprawiedliwość społeczna, stoją w sprzeczności z możliwością pozbawienia jakiejkolwiek osoby wszystkiego co posiada. Jaki bowiem cel miałoby dążenie do oddłużenia, skoro mielibyśmy zostać pozbawieni całego naszego dorobku, a do tego wszystkiego również zarobków, na które przecież ciężko pracujemy?

W związku z powyższym ustawodawca przewidział instytucję wyłączenia z masy upadłości, co oznacza, że przewidział szereg składników majątkowych, które z mocy prawa podlegają wyłączeniu z zakresu masy upadłości. Oznacza to, że syndyk, dokonując likwidacji (spieniężenia) majątku upadłego, ma co do nich pewne ograniczenia, które gwarantują upadłemu nienaruszalność określonej części jego majątku. Co za tym idzie, upadły, pomimo ogłoszenia upadłości, a co za tym idzie – często również likwidacji jego majątku, zachowuje władztwo nad określonymi składnikami majątkowymi oraz ma możliwość swobodnego dysponowania tymi składnikami.

Niejednokrotnie w sytuacji, gdy dłużnik posiada nieruchomość, jego wątpliwości budzi kwestia możliwości zajęcia nieruchomości przez syndyka. Złą wiadomością dla upadłego jest to, że syndyk ma prawo dokonać likwidacji nieruchomości, to znaczy może dokonać jej zajęcia oraz sprzedaży. Jednakże ustawodawca uznał, że w sytuacji, gdy upadły jest osobą fizyczną i w skład jego masy upadłości wchodzi lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, w którym zamieszkuje, a konieczne jest zaspokojenie jego i osób pozostających na jego utrzymaniu potrzeb mieszkaniowych, z sumy uzyskanej z jego sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy. Tak więc syndyk ma prawo dokonać sprzedaży nieruchomości dłużnika, musi przy tym jednak zadbać o to, by miał gdzie mieszkać przynajmniej przez rok.

Przechodząc do meritum: jakie składniki nie podlegają zajęciu w toku postępowania upadłościowego? Katalog takich przedmiotów jest wbrew temu, co mogłoby się wydawać, szeroki, dlatego też poniżej wymienimy te, które
w praktyce mogą okazać się najbardziej przydatne.

Jeżeli mowa o wynagrodzeniu za pracę, warto te kwestię omówić dokonując jej zasadniczego podziału, mianowicie:

  • jeżeli wysokość wynagrodzenia upadłego jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w stosunku do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę po odliczeniu wszelkich świadczeń na rzecz państwa (składek, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), a w niektórych przypadkach wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, określone wyżej kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy;
  • jeżeli wysokość wynagrodzenia upadłego przewyższa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu wspomnianych wyżej świadczeń oraz wpłat, syndyk jest uprawniony do dokonania potrącenia w wysokości połowy otrzymywanego przez upadłego wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że limity potrąceń odnoszące się do świadczeń alimentacyjnych nie mają w omawianej sytuacji zastosowania, ponieważ jak już wcześniej wspominaliśmy – nie podlegają one umorzeniu.

Zajęciu nie podlegają również przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników (np. lodówka, pralka, odkurzacz, mały sprzęt agd). Co ważne, omawiane przedmioty nie mogą przedstawiać wartości znacznie przekraczającej przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju.

Co więcej, syndyk nie może zająć m.in. określonej liczby ubrań, bielizny czy pościeli upadłego oraz zamieszkujących z nim domowników, jak również zapasu żywności czy opału. Ponadto zajęciu nie podlegają niezbędne upadłemu do pracy narzędzia czy też surowce, które są mu niezbędne do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych.

Wymienione przedmioty nie wyczerpują katalogu przedmiotów upadłego niepodlegających zajęciu przez syndyka, jednakże warto również wymienić przedmioty niezbędne do nauki czy niezbędne ze względu na niepełnosprawność zarówno dłużnika, jak i członków jego rodziny.

Jeżeli po przeczytaniu tekstu pojawiłyby się pytania lub wątpliwości, na które nie znasz odpowiedzi - zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w prawym dolnym rogu strony czy wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub o najszybszy z możliwych kontaktów czyli telefon pod numerem 883882335!

Miłego weekendu życzy Mat Kancelaria!

Jeśli chcesz bezpłatnie dokonać sprawdzenia sytuacji prawno finansowej, skontaktuj się z nami telefonicznie 883882335, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w oknie czat po prawej stronie lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Aby jeszcze dokładniej przybliżyć Państwu jakie zmiany zaszły w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, na bieżąco będziemy publikować artykuły, które pojawiać się będą przynajmniej raz w tygodniu!

Gdańsk | Gdynia | Sopot | Bydgoszcz | Toruń |Słupsk | Wejherowo | Rumia | Reda | Lębork | Tczew | Malbork | Chojnice | Kościerzyna | Kartuzy |
Kwidzyn | Pruszcz Gdański | Starogard Gdański | Nowy Dwór Gdański | Sztum | Pelplin | Bytów | Miastko | Człuchów | Puck | Władysławowo | Hel | Łeba | Ustka | Żukowo

 

Chcesz umówić spotkanie?
W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 883 882 335
lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej
biuro@mat-kancelaria.pl

W tym celu możesz też skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie!
Nasze biuro znajduje się w budynku Trituum Business Park, w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 241 lok. nr 13 - 3 piętro
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego