Skutki ogłoszenia upadłości cz. 2

Skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej ciąg dalszy.

Jak informowaliśmy wcześniej w pierwszej części poświęconej skutkom ogłoszenia upadłości konsumenckiej → przejdź do artykułu, wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do dłużnika, to nie tylko nowy start z czystą kartą. Ogłoszenie upadłości to szereg obowiązków i nierzadko niedogodności, z którymi musi zmierzyć się każdy kto dąży do oddłużenia. Dzisiaj skupimy się na pozytywnych aspektach przejścia przez procedurę upadłościową, ponieważ właśnie to jest upragnionym celem konsumenta, przystępującego do tego postępowania. Najważniejszym, najbardziej doniosłym i mającym największy wpływ na dalsze życie dłużnika jest oczywiście oddłużenie. Ten niewątpliwie pozytywny skutek zostanie omówiony jako jeden z ostatnich, ponieważ takie jego miejsce w procedurze i daleka droga przed Tymi, którzy chcą ten cel osiągnąć. Zanim do oddłużenia dojdziemy, przedstawimy szereg równie istotnych skutków, z którymi wiąże się wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do osoby fizycznej, a od niedawna również w stosunku do przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Powiemy o wstrzymaniu naliczania odsetek, zawieszeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych, o osiągnięciu spokoju psychicznego czy możliwościach spłaty jedynie części zobowiązań przez dłużnika. Zaczniemy od zawieszenia postępowań windykacyjnych, prowadzonych przez firmy, które swoim zachowaniem często nękają osoby zmagające się z nadmiernym zadłużeniem.

Zawieszenie postępowań windykacyjnych

Z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania windykacyjne, które nie są przedmiotem postępowania sądowego o zapłatę. Dlatego podkreślamy, że tak ważne jest wskazanie wszystkich wierzytelności we wniosku o ogłoszenie upadłości. Wierzytelności niezgłoszone we wniosku, nie będą objęte postanowieniem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co oznacza, iż wierzyciele dalej będą mogli dochodzić ich zaspokojenia, również na drodze sądowej. Pozostawia to oczywiście otwartą furtkę do korzystania z pomocy firm windykacyjnych, które nadal będą dzwonić, wysyłać ponaglającą korespondencję i nierzadko nachodzić nas w miejscu zamieszkania lub w pracy.

Wstrzymanie naliczania odsetek.

Naliczanie większości rodzajów odsetek ulegnie zatrzymaniu. W dalszym ciągu wzrastać będą jedynie odsetki zabezpieczone rzeczowo (zabezpieczenie poprzez ustanowienie hipoteki bądź zastawu rejestrowego). Odsetki z hipoteki i zastawu zaspakajane będą wyłącznie ze sprzedaży składnika majątku, na którym zostało ustanowione zabezpieczenie rzeczowe. Oznacza to, że jeżeli dłużnik posiada mieszkanie obciążone hipoteką, odsetki od wierzytelności wobec banku będą wzrastać, a zaspokojenie tych odsetek nastąpi wyłącznie z sumy pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży tejże nieruchomości. Wszystkie pozostałe rodzaje odsetek rosną do dnia, w którym sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości.

Zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę oraz postępowań egzekucyjnych.

Z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości zawieszeniu ulegają wszystkie postępowania sądowe toczące się przeciwko upadłemu, które zostały wszczęte przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zawieszeniu ulegają również postępowania egzekucyjne, które następnie w wyniku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ulegają umorzeniu.

Powołanie syndyka w postępowaniu upadłościowym

Instytucja syndyka jest również pozytywną stroną postępowania. Z chwilą ogłoszenia upadłości sąd upadłościowy powołuje syndyka, który od tej pory prowadzi postępowanie. Upadły kontaktuje się syndykiem i z nim konsultuje dalszy tok postępowania. Syndyk reprezentuje dłużnika przed wierzycielami. Pozwala to na uniknięcie niełatwych spotkań i rozmów, które potrafią wprawić w zakłopotanie i wzmożyć poziom stresu.

Koszty postępowania egzekucyjnego, toczącego się przed dniem ogłoszenia upadłości.

Koszty postępowań egzekucyjnych, umorzonych na skutek ogłoszenia upadłości, wchodzą do masy upadłości. Oznacza to, iż podlegają ogólnym zasadom postępowania upadłościowego. Powiększają masę długu i zaspakajane są w trakcie postępowania upadłościowego tzn. z likwidacji majątku lub poprzez wykonanie planu spłaty. 

Możliwość zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli.

Wraz z nowelizacją przepisów prawa upadłościowego, dłużnikowi udostępniona została możliwość zawarcia układu z wierzycielami. Jest to bardzo pozytywny aspekt postępowania, którego celem jest przedstawienie wierzycielom propozycji spłaty wierzytelności przez dłużnika. Wierzyciele zyskują pewność spłaty określonej części zadłużenia, a dłużnik unika ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Więcej informacji na temat zawarcia układu przedstawiliśmy we wpisie poświęconemu nowelizacji przepisów o upadłości konsumenckiej → zmiany w upadłości konsumenckiej 2020.

Spłata jedynie części długów w systemie ratalnym - czyli plan spłaty

W ramach planu spłaty wierzycieli sporządzanego przez syndyka, następuje rozłożenie części zadłużenia na raty. Czas trwania planu spłaty uzależniony jest od wysokości zadłużenia, posiadanego majątku i możliwości finansowych dłużnika. Najczęściej ustalany jest na okres od 12 do 36 miesięcy. Jednakże w szczególnych przypadkach może trwać nawet 7 lat. Dzieje się tak w chwili, gdy ogłoszenie upadłości dotyczy dłużnika, który świadomie pogłębiał stan swojego zadłużenia, bądź doprowadził do stanu niewypłacalności poprzez rażące niedbalstwo. Plan spłaty wykonywany jest dobrowolnie co oznacza, że dłużnik samodzielnie dokonuje wpłat na poczet zaspokojenia wierzytelności wobec swoich wierzycieli. Należy jednak mieć na uwadze, iż dobrowolność nie oznacza dowolności. Wszelkie odstępstwa bądź niedochowania postanowień planu spłaty mogą skutkować nałożeniem grzywny, a nawet umorzeniem postępowania upadłościowego z winy upadłego. Niemniej jednak plan spłaty zakłada tylko częściową spłatę wierzytelności. Miesięczne raty obliczone są w taki sposób, aby umożliwić upadłemu normalne funkcjonowanie. Wykonanie planu spłaty jest często ostatnim etapem postępowania. Później już tylko nowy start :)

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych po sprzedaży nieruchomości zamieszkiwanej przez upadłego i bliskich.

Nierzadko przystępujący do postępowania upadłościowego posiada majątek w postaci domu czy mieszkania, a jego największe obawy skupiają się na sprzedaży nieruchomości przez syndyka. Pojawiają się trudne pytania "gdzie będę mieszkał", "gdzie będziemy mieszkać z żoną/mężem i dziećmi" jak syndyk sprzeda nasz dom? Dłużnikowi przysługuje uprawnienie do zabezpieczenia kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych z sumy pieniężnej, uzyskanej przez syndyka ze sprzedaży nieruchomości. Sąd na wniosek dłużnika wydziela kwotę, która pozwala na wynajem nieruchomości o podobnym standardzie i podobnej powierzchni przez okres od 12 do 24 miesięcy. W tym miejscu należy zestawić likwidację majątku przez syndyka w postępowaniu upadłościowym z likwidacją prowadzoną przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Po likwidacji dokonanej przez komornika nigdy nie dochodzi do sytuacji, w której z likwidowanego majątku pieniądze przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb bytowych.

Oddłużenie

Dochodzimy do najbardziej wyczekiwanego momentu. Oddłużenie jest pojęciem, któremu poświęcimy osobny wpis ze względu na jego wieloaspektowy wymiar. Pokrótce mówiąc, pewność oddłużenia następuje po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Umorzenie dotyczy wierzytelności zgłoszonych przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, które syndyk zgłosił do masy długu (nie wszystkie wierzytelności mogą być przedmiotem postępowania upadłościowego), które nie zostały spłacone wskutek likwidacji majątku oraz w trakcie wykonywania planu spłaty przez upadłego.

Spokój ducha i czysta karta

Skutkiem przejścia przez postępowanie upadłościowe i osiągnięcie oddłużenia jest psychiczny spokój, którego tak bardzo pragną wszyscy, bez wyjątku. Jak nie raz wspominaliśmy upadłość konsumencka może być początkiem nowego startu z czystą kartą. Sąd rejestrowy dokonuje wykreślenia upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez KRS, a biura informacji gospodarczej mają również obowiązek wykreślenia upadłego z ich rejestrów. Tyle i aż tyle może zyskać osoba, która zdecyduje się na zrobienie kroku do przodu i złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zachęcamy do aktywnej dyskusji! Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie. Ponadto zapraszamy osoby zainteresowane do zapoznania się z wcześniejszymi wpisami, poświęconymi upadłości konsumenckiej i nie tylko :) 

Jeżeli po przeczytaniu tekstu pojawiłyby się pytania lub wątpliwości, na które nie znasz odpowiedzi - zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w prawym dolnym rogu strony czy wysłanie wiadomości na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub o najszybszy z możliwych kontaktów czyli telefon pod numerem 883882335!

Miłego dnia,
Michał Matias

Jeśli chcesz bezpłatnie dokonać sprawdzenia sytuacji prawno finansowej, skontaktuj się z nami telefonicznie 883882335, poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w oknie czat po prawej stronie lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Aby jeszcze dokładniej przybliżyć Państwu jakie zmiany zaszły w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, na bieżąco będziemy publikować artykuły, które pojawiać się będą przynajmniej raz w tygodniu!

Gdańsk | Gdynia | Sopot | Bydgoszcz | Toruń |Słupsk | Wejherowo | Rumia | Reda | Lębork | Tczew | Malbork | Chojnice | Kościerzyna | Kartuzy |
Kwidzyn | Pruszcz Gdański | Starogard Gdański | Nowy Dwór Gdański | Sztum | Pelplin | Bytów | Miastko | Człuchów | Puck | Władysławowo | Hel | Łeba | Ustka | Żukowo

 

Chcesz umówić spotkanie?
W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 883 882 335
lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej
biuro@mat-kancelaria.pl

W tym celu możesz też skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie!
Nasze biuro znajduje się w budynku Trituum Business Park, w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 241 lok. nr 13 - 3 piętro
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego