RODO

Ochrona danych | Data protection

Kto ma dane ten ma władzę i pieniądze! Tak funkcjonuje obecnie rynek usług. Niejasności oraz brak orzecznictwa w stosowaniu przepisów prawa ochrony danych osobowych mogą przysporzyć wielu problemów przedsiębiorcom przetwarzającym dane osobowe. Niekontrolowane udostępnienie danych osobowych podmiotowi, który nie posiada umocowania do przetwarzania danych osobowych może być bardzo dotkliwe finansowo. Wysokość kar jest uzależniona od rodzaju wycieku danych oraz stopnia przyczynienia się administratora do takiego wycieku. Aby uniknąć takiej sytuacji, każdy przedsiębiorca przetwarzający dane osobowe powinien dostosować politykę ochrony danych osobowych do obowiązujących przepisów prawa.

STOSOWANIE OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych weszły w życie w dniu 25.05.2018 r. i od tej daty każdy ma obowiązek się do nich stosować. Nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych może mieć bardzo negatywne skutki finansowe. Administracyjna kara pieniężna może wynieść nawet 10.000.000 euro. Jest to oczywiście straszak dla przedsiębiorców i takie kary będą stosowane w praktyce niezwykle rzadko. Jednakże sankcje dyscyplinujące wskazane w RODO to także sankcje administracyjne wskazane w art. 58 rozporządzenia polegające na:

  • udzielanie upomnień administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane za naruszenie przepisów w trakcie przetwarzania danych
  • nakazanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane spełnienia określonego żądania lub zaniechania wobec osoby, której dane dotyczą - oczywiście zgodnie z treścią przepisów RODO
  • możliwość wprowadzenia czasowego lub stałego ograniczenia przetwarzania danych możliwość wprowadzenia zakazu przetwarzania danych
  • udzielenie ostrzeżenia administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane

Łączenie sankcji - rozporządzenie przewiduje również możliwość łączenia sankcji administracyjnych z administracyjnymi karami pieniężnymi. Oczywiście sankcje muszą być adekwatne do wagi naruszenia przepisów RODO. Zastosowanie kar ma spełniać funkcję prewencyjną i zapobiegać naruszeniom przepisów prawa w przyszłości.

Aby uniknąć sankcji nałożonych z powodu nieprzestrzegania przepisów dot. przetwarzania danych osobowych warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy zawsze są w stanie:

  • przeprowadzić audyt z zakresu ochrony danych osobowych
  • opracować dokumenty z zakresu przetwarzania danych osobowych takich jak: zgody, rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania, zasady polityki prywatności, zasady polityki ochrony danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych, umowy powierzenia danych, regulamin i wzór zgłaszania naruszeń
  • szkolenie dla pracowników zapewnić wsparcie merytoryczne dla administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych osobowych
  • zapewnić merytoryczne wsparcie i przygotowanie administratorom danych do wdrożenia przepisów RODO
  • zapewnić kompleksową obsługę prawną z zakresu ochrony danych osobowych

Z doświadczenia wiemy, iż najważniejszy jest proces weryfikacji stopnia dostosowania polityki ochrony danych osobowych do przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych tj. RODO. Aby to stwierdzić należy przeprowadzić audyt, który wskaże czy zlecający dostosował się do wymogów rozporządzenia czy powinien wdrożyć w życie pewne zmiany, które zezwolą na przetwarzanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niemal każdy przedsiębiorca ma obowiązek dostosowania polityki ochrony danych osobowych w swoim przedsiębiorstwie, chyba że nie przetwarza danych. W szczególności o dopasowanie się do nowo obowiązujących przepisów prawa powinny zadbać podmioty przetwarzające dane wrażliwe czyli szczególne kategorie danych obejmujące przekonania światopoglądowe i religijne, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie etniczne, dane dotyczące zdrowia, dane genetyczne, biometryczne czy wskazujące orientację seksualną. Szczególne kategorie danych osobowych powinny być chronione i przetwarzane z zachowaniem szczególnej ostrożności i z dochowaniem najwyższej staranności.

W celu przedstawienia oferty zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: biuro@mat-kancelaria.pl

Chcesz umówić spotkanie?
W celu umówienia spotkania skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 883 882 335
lub zostaw nam wiadomość na skrzynce mailowej
biuro@mat-kancelaria.pl

W tym celu możesz też skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się po prawej stronie!
Nasze biuro znajduje się w budynku Trituum Business Park, w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 241 lok. nr 13 - 3 piętro
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego