Windykacja

Według aktualnych danych krajowego rejestru długów ponad 2 miliony Polaków nie reguluje terminowo swoich zobowiązań finansowych. A wysokość zadłużenia naszych rodaków sięga blisko 50 miliardów złotych. Wartość zadłużenia z roku na rok wzrasta, a tylko w 2017 roku wzrosła o blisko 17 miliardów.

Przedsiębiorcom i osobom fizycznym obecnie znacznie trudniej jest przeprowadzić skuteczne postępowanie windykacyjne wobec swojego dłużnika. Jednak z nami jest to możliwe!

Jak wygląda postępowanie windykacyjne przy współpracy z nami?

Przedstawiamy Państwu 4 etapy postępowania, które pozwolą Państwu odzyskać wierzytelności od nierzetelnych dłużników.
01. Ocena finansowa dłużnika
Dokonując sprawdzenia sytuacji finansowej dłużnika, który nie reguluje swoich zobowiązań finansowych lub reguluje je ze znacznym opóźnieniem, jesteśmy w stanie oszacować realne szanse na odzyskanie wierzytelności.
Dostępne w sieci internetowej raporty przedstawiają jak dotychczas wyglądała historia zadłużenia dłużnika. Polecamy również sprawdzanie historii zadłużenia przed zawarciem jakichkolwiek umów z kimś, kogo postawa budzi podejrzenie w naszych oczach.
02. Windykacja polubowna
Polega na aktywnym kontakcie, nierzadko na prowadzeniu negocjacji z dłużnikiem w celu ustalenia możliwości spłaty zadłużenia.
Już na tym etapie często dochodzi do zawarcia ugody z dłużnikiem, na mocy której we wskazanym przedziale czasowym zobowiązuje się on do spłaty zadłużenia w systemie ratalnym. Jeśli jednak dłużnik nie wyraża chęci współpracy, sprawa zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego.
3. Windykacja przed sądem
Rozpoczyna się w momencie, w którym dłużnik nie wyraża woli zaspokojenia roszczeń finansowych wierzyciela w sposób zaproponowany w etapie 2.
Zapewniamy pomoc przy sporządzeniu wszelkich dokumentów, niezbędnych w celu przeprowadzenia skutecznego postępowania windykacyjnego. Oferujemy także zastępstwo prawne w trakcie postępowania. Windykacja przed sądem kończy się wydaniem tytułu wykonawczego oraz nadaniem klauzuli wykonalności.
4. Postępowanie egzekucyjne
Rozpoczyna się od złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego komornika sądowego. Egzekucja może być prowadzona w sposób wieloraki - z rachunku oszczędnościowego, wynagrodzenia za pracę, nieruchomości i ruchomości dłużnika.
W trakcie całego postępowania egzekucyjnego, kancelaria zapewnia dozór nad jego przebiegiem poprzez stały kontakt i wymianę informacji, aż do zakończenia postępowania.
Więcej informacji na temat współpracy chętnie udzielimy na spotkaniu, podczas rozmowy telefonicznej 883 882 335 lub odpowiadając na wiadomość biuro@mat-kancelaria.pl
Adres - Kontakt
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13 - piętro 3
Numer NIP: 5862155335
Numer REGON: 367750863
Tel.: +48 883 882 335
E-mail: biuro@mat-kancelaria.pl
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego