Przekształcenie przedsiębiorstwa

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 1/3

Od 2015 roku jestem związany z Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie prowadzę regularne spotkania (1 - 2 razy w miesiącu), podczas których udzielam porad przedsiębiorcom w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. W listopadzie 2019 r., zostałem poproszony przez władze Urzędu Miasta Gdyni o poprowadzenie jednej z całego cyklu prelekcji poświęconych sukcesji firm rodzinnych, której tematem było przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Podczas spotkania ustaliliśmy z uczestnikami, iż docelowo skupimy się na transformacji JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stąd też zrodził się pomysł, aby w kilku postach nieco przybliżyć problematykę na blogu kancelarii oraz rozwinąć niektóre kwestie.

Transformacja jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to przemiana wielowymiarowa, wieloaspektowa, do której trzeba podejść bardzo poważnie i skrupulatnie zaplanować każdy kolejny etap. Podczas prelekcji spotkałem się z wieloma przedsiębiorcami z różnych branż i z różnym stażem, jednak większość z nich od jakiegoś czasu rozważała przeprowadzenie przekształcenia przedsiębiorstwa. Każdy przedsiębiorca, każde przedsiębiorstwo ma swoją własną odrębną historię. Pobudki, którymi kierują się przedsiębiorcy chociaż czasem są podobne, to jednak za każdym razem przynajmniej nieco różne. W związku z tym każdorazowo proces transformacji będzie wyglądał inaczej. Schemat przeprowadzenia zmian będzie jednak dla każdego taki sam i możemy go podzielić na trzy zasadnicze etapy: przygotowawczy, właściwą transformację i skutki przekształcenia. Serdecznie zapraszam na pierwszą część mikro kompendium wiedzy na temat przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na wstępie pragnę wyjaśnić, iż ten oraz trzy następne artykuły obrazujące transformację przedsiębiorstwa, kieruję do zainteresowanych tj. istniejących już przedsiębiorców oraz osób, które chciałby zgłębić wiedzę w tym zakresie. Dlatego też nie będę omawiał ani cytował definicji przedsiębiorstwa, działalności gospodarczej czy spółki kapitałowej etc., z którymi zdecydowana większość już miała "do czynienia". Moim celem jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, popartej doświadczeniem przedsiębiorców, którzy mieli tą niewątpliwą przyjemność w swojej karierze, zmierzyć się z procesem przekształcenia. Postaram się aby w dość zrozumiały sposób opisać po co te przekształcenia, jak wyglądają i jakie wywierają skutki. W tym miejscu należy wspomnieć, iż przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą uzyskali 01.07.2011 r., tzw. zdolność przekształceniową na mocy ustawy noszącej dumnie brzmiący tytuł I "o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców" (Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm. z dn. 25.03.2011 r.). Do tego czasu transformacja w spółkę kapitałową zarezerwowana była wyłącznie dla spółek prawa handlowego. Teoretycznie proces transformacji dzieli się na trzy etapy. Jednakże od pierwszej myśli do całkowitego przekształcenia nierzadko droga jest tak długa, że moglibyśmy, czas poprzedzający rozpoczęcie jakichkolwiek działań, określić mianem etapu zerowego. To wtedy podejmujemy faktyczną decyzję o rozpoczęciu procedury transformacji przedsiębiorstwa. Zanim przejdziemy do kwestii formalnych chciałbym wspomnieć o pobudkach, którymi kierują się przedsiębiorcy dążący do transformacji. Najczęstszymi z nich są kontynuacja dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa (bez niepotrzebnej likwidacji poprzedniego przedsiębiorstwa i rejestracji zupełnie nowego, odrębnego podmiotu), ograniczenie odpowiedzialności majątkowej, optymalizacja finansowa, płynność działalności w kontekście sukcesji rodzinnej i oczywiście pieniądze. Każdy z zainteresowanych transformacją swojego przedsiębiorstwa pewnie zada sobie teraz to pytanie "Jak jest w moim przypadku? Co mnie motywuje do zmiany formy prowadzenia działalności?"

Ja miałem możliwość przeprowadzenia bardzo ciekawej rozmowy na temat przekształcenia przedsiębiorstwa z Piotrem Ostromęckim współwłaścicielem i dyrektorem zarządzającym firmy w BFI Sp. z o. o. Sp. K. BFI Logistics to dynamicznie rozwijająca się spółka z Gdyni zajmująca się spedycją krajową i międzynarodową. Udało mi się zaczerpnąć informacji na temat przekształcenia przedsiębiorstwa u źródła, dlatego oprócz drogi formalnej, jestem w stanie przedstawić kilka interesujących kwestii od strony praktycznej. Piotr Ostromęcki jest przedsiębiorcą, który w swoim biznesowym CV zebrał już doświadczenie z zakresu transformacji działalności gospodarczej w spółkę z o. o. a następnie w sp. z o. o. sp. k. (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową). Póki co skupimy się na tej pierwszej.

Co było motywacją w przypadku BFI?

Piotr Ostromęcki

Wraz z rozwojem firmy, zwiększającą się ilością i "wagą" zawieranych kontraktów, nieustannie wzrastała skala odpowiedzialności za jej działalnośc. Branża spedycyjna charakteryzuje się podwyższonym stopniem odpowiedzialności, ponieważ spedytor ponosi odpowiedzialność nie tylko za swoją działalność, ale również za przewoźników i dalszych spedytorów. Drugim czynnikiem zwiększającym ciężar odpowiedzialności spoczywający na spedytorze są odroczone płatności. Nierzadko zapłata za wykonaną usługę wpływa na konto firmy po 30 - 60 dniach, a czasem ten termin jest jeszcze bardziej odległy. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej cała odpowiedzialność spoczywa na przedsiębiorcy, który za zobowiązania odpowiada całym majątkiem osobistym. Dokonując transformacji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorca zdejmuje z siebie i przenosi ciężar odpowiedzialności na spółkę.

Tu należy się na chwilę zatrzymać. Faktycznie po dokonaniu przekształcenia przedsiębiorstwa z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność za nowo zaciągnięte zobowiązania przejmuje spółka (z wyjątkami wskazanymi w kodeksie spółek handlowych). Pamiętać jednak należy, iż za zobowiązania powstałe przed transformacją odpowiada solidarnie osoba fizyczna - niegdyś prowadząca działalność gospodarczą wraz z nowopowstałą spółką przez okres 3 lat od momentu przekształcenia.

Ponadto chcieliśmy kontynuować swoją działalność, aby nie rozpoczynać wszystkiego od nowa. Czasem łatwiej jest zamknąć jedną działalność i otworzyć drugą. Natomiast nam zależało na tym aby zachować współpracę z dotychczasowymi klientami i kontynuować zawarte umowy, które przecież często zawieramy na dłuższy okres. Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na korzystanie z uzyskanych wcześniej koncesji, niezbędnych do wykonywania działalności spedytora.

Ilu przedsiębiorców tyle motywacji do dokonania przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. W przypadku firm rodzinnych przekształcenie się w spółkę kapitałową zapewni możliwość prowadzenia działalności gospodarczej małżonkowi bądź dzieciom przedsiębiorcy, kiedy ten nie będzie mógł lub nie będzie chciał dalej prowadzić działalności. Dla innych powodem do dokonania transformacji będzie możliwość uzyskania zewnętrznego finansowania, a w przypadku działalności o większych rozmiarach czynnikiem tym będzie możliwość przenoszenia praw udziałowych, nabycia ich przez inwestora, który nie mógłby tego zrobić, gdyby przedsiębiorstwo było prowadzone w formie jednoosobowej działalności.

W kolejnym krótkim tekście postaram się bardziej przybliżyć formalną procedurę przekształcenia. Nie zabraknie też kilku słów od praktyka, który bardzo chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i dzisiaj udzielił wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Chciałbym bardzo podziękować Piotrowi Ostromęckiemu za poświęcony czas i dawkę praktycznej wiedzy, która może się przydać zainteresowanym oraz zachęcić aby zrobić ten pierwszy krok w kierunku transformacji swojej działalności gospodarczej. Jednocześnie zapraszam do zapoznania się z wizytówką BFI Logistics. Serdecznie pozdrawiamy!

Michał Matias

www.mat-kancelaria.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wraz z

Piotrem Ostromęckim - CBDO BFI Logistics
www.bfi.pl