Prawa pasażera

W zasadzie moglibyśmy umieścić "prawa pasażera" w zakładce poświęconej odszkodowaniom
i zadośćuczynieniom... Co sprawiło, że poświęciliśmy temu tematowi osobną zakładkę?

Brak świadomości konsumentów na temat uprawnień pasażerów w przypadku opóźnienia lotu, odwołania połączenia lotniczego lub odmowy przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Aż 90% osób poszkodowanych w roku 2017 nie skorzystało z możliwości uzyskania odszkodowania. Podstawę prawną dochodzenia roszczeń stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11.02.2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów.

Należy pamiętać, iż normy ujęte w rozporządzeniu dotyczą działalności lotniczej na terenie krajów członkowskich UE (miejsce wylotu lub lądowania musi leżeć na terenie UE), przepisy obejmują zarówno loty rejsowe jak i czarterowe.

Opóźnienie połączenia
O odszkodowanie za opóźnione połączenie lotnicze mogą ubiegać się pasażerowie, których lot opóźniony był przynajmniej o 3 godziny. A dokładniej lądowanie w porcie lotniczym miejsca docelowego miało miejsce 3 godziny później, niż wynikało to z pierwotnego rozkładu lotów. Jeżeli więc wylot z portu macierzystego opóźniony był o 3 godzin i 20 minut, a do miejsca docelowego samolot dotarł po 2 godzinach i 40 minutach roszczenie o wypłatę odszkodowania za opóźnienie będzie bezzasadne.
Overbooking - odmowa wstępu na pokład samolotu z powodu zbyt dużej ilości pasażerów
Overbooking to nadsprzedaż biletów oferowanych przez linie lotnicze. Praktyką jest, że linie lotnicze wolą zapłacić odszkodowania z tytułu odmowy wpuszczenia pasażera na pokład samolotu, niż sprzedaż mniejszej ilości biletów niż może pomieścić dany samolot.
Dlatego nierzadko dochodzi do sytuacji, w której pasażer, który prawidłowo kupił bilet lotniczy nie został wpuszczony na pokład samolotu lub został wyproszony.
W związku z sytuacją pasażerowi przysługuje prawo do bezpłatnego lotu następnym samolotem lecącym w wybrane wcześniej miejsca, ale również roszczenie odszkodowawcze z tytułu odmowy wstępu na pokład samolotu.
Więcej na temat overbookingu, można przeczytać na blogu kancelarii.
Odwołanie lotu
Co zrobić kiedy lot został odwołany?
Wielokrotnie zdarzyło nam się przeczytać w mediach odwołaniu połączenia lotniczego
Dla zaistnienia podstawy do wypłaty odszkodowania nie jest istotny jedynie fakt odwołania lotu. Ważna jest przyczyna jego odwołania, ponieważ tylko w uzasadnionych przypadkach przewoźnik lotniczy poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą.
Linie lotnicze nie poniosą odpowiedzialności za sytuacje niezależne od nich, które będą powodem odwołania połączenia lotniczego. Mowa tu o działaniach sił wyższych, wyjątkowych sytuacjach, którym przewoźnik nie był w stanie zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą przewoźnika to między innymi złe warunki atmosferyczne, niestabilna sytuacja polityczna w państwie wylotu i w państwie miejsca lądowania, nieoczekiwane wady samolotu mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo pasażerów. Wada czy usterka nie zwalnia jednak przewoźnika z wypłaty odszkodowania.
Przewoźnik może uniknąć odpowiedzialności dopiero w momencie gdy usterka lub wada zostały wywołane przez działanie siły wyższej.
Wysokość odszkodowania

Suma odszkodowania uzależniona jest od długości lotu im dłuższy lot, tym odszkodowanie też jest wyższe.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11.02.2004 r., ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów ustala 3 wysokości stawek.

Pozostałe świadczenia
W zależności od odległości pomiędzy miejscem wylotu a portem przeznaczenia, każdy pasażer poszkodowany przez opóźnienie, odwołanie lotu uprawniony do skorzystania z prawa do:

- bezpłatnego skorzystania z telefonu
- bezpłatnego posiłku oraz napoju
- noclegu
- transportu do miejsca przeznaczenia.

Powyższe uprawnienia pasażer uzyskuje, gdy czas opóźnienia wyniesie:
- powyżej 2 godzin, w przypadku lotu na odległość do 1.500 kilometrów
- powyżej 3 godzin, w przypadku lotów na odległość od 1.500 - 3.500 kilometrów
- powyżej 4 godzin, jeżeli odległość przekracza 3.500 kilometrów
- powyżej 5 godzin opóźnienia, pasażer dodatkowo uprawniony jest do zwrotu kosztów biletu a także zagwarantowania transportu do miejsca, w którym podróż się rozpoczęła.
Czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania
W zależności od stopnia skomplikowania stanu faktycznego oraz od polityki przewoźnika lotniczego, procedura refundacji odszkodowania może trwać od kilku miesięcy nawet do roku. Jednakże zlecając dochodzenie roszczeń naszemu zespołowi unikniesz stresu i niepotrzebnej biurokracji.
Natomiast nasi pracownicy zatroszczą się o to, aby czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania był najkrótszy.
Przez jaki okres można ubiegać się o odszkodowanie?
Okres przedawnienia się roszczenia o naprawienie szkód (o wypłatę odszkodowania) przez linie lotnicze upływa po 3 latach, od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, którego skutkiem było opóźnienie, odwołanie, utrata połączenia lotniczego lub pasażer nie został wpuszczony na pokład samolotu na skutek przepełnienia.
Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?
Należy pamiętać, że istnieją przyczyny wyłączające odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie lub odwołanie połączenia lotniczego. Są to zdarzenia niezależne od woli i działań przewoźnika. Linie lotnicze nie będą ponosić odpowiedzialności za szkodę, którą poniósł pasażer w przypadku gdy:

• na odwołanie lub opóźnienie lotu mają wpływ złe warunki atmosferyczne, które np. nie pozwalają na bezpieczny start lub lądowanie w porcie lotniczym przeznaczenia
• na zdarzenia społeczno - polityczne tj. wprowadzenie stanu wyjątkowego,
• zamieszki / strajk pracowników obsługi lotniska oraz strajk pracowników obsługi samolotu
WAŻNE!!! Nie dotyczy dzikiego strajku na temat którego mogą Państwo przeczytać na naszym blogu w najnowszym poście!
Czego nie należy robić
Zdarza się, iż w chwili zaistnienia przyczyny, której skutkiem jest opóźnienie, odwołanie lotu, utrata połączenia czy odmowa wstępu na pokład samolotu, przedstawiciel przewoźnika proponuje alternatywne rozwiązanie problemu w postaci np. bonu do restauracji / baru na lotnisku.
Zazwyczaj są to bony o niewielkiej wartości np. 50,00 zł. Płacąc takim bonem można kupić na lotnisku kanapkę lub kawę. Jednakże jest to rozwiązanie niewspółmierne do wysokości poniesionej szkody.
Przekazując pasażerowi bon, najczęściej przedstawiciel linii lotniczych przedkłada do podpisania dokument, na mocy którego dochodzi do zrzeczenia się roszczeń odszkodowawczych przez poszkodowanego pasażera.
Dlatego naszym zdaniem lepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy profesjonalnemu zespołowi prawników, którzy dochowają wszelkich starań, aby zaspokoić roszczenia odszkodowawcze osób poszkodowanych.
FAQ

Otrzymujemy od Państwa liczne pytania o zakres świadczonych usług, sposób działania w dochodzeniu roszczeń od przewoźników lotniczych. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa specjalny przewodnik po odszkodowaniach lotniczych, który w kompleksowy sposób przedstawia naszą pracę i udziela instrukcji, w jaki sposób powinien postępować poszkodowany pasażer. Przewodnik można pobrać tutaj.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy należy Ci się odszkodowanie, skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.

Adres - Kontakt
Gdynia, Al. Zwycięstwa 241/13 - piętro 3
Numer NIP: 5862155335
Numer REGON: 367750863
Tel.: +48 883 882 335
E-mail: biuro@mat-kancelaria.pl
Zapraszamy wszystkich do skorzystania z formularza kontaktowego. Aby przesłać wiadomość do naszego biura należy wpisać swoje: imię, (nazwisko opcjonalnie), temat zapytania lub problemu prawnego, adres e-mail, na który zostanie skierowana odpowiedź od naszego specjalisty. Jeżeli chcielibyście, aby prawnik skontaktował się z Wami telefonicznie, prosimy o pozostawienie numeru telefonu kontaktowego